Deze website wordt beheerd door Celo Projects bvba, met maatschappelijke zetel te Kruisheide 7, B-9255 Malderen. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving of voor klachten kan u ons contacteren via .

Over het privacybeleid

Waarom moet ik dit privacybeleid lezen?

Celo Projects vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar diensten kan gebruiken om de onze website te bekijken, te lezen of te beleven. Celo Projects wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Om dit te kunnen willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Celo Projects vindt daarbij de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom willen we u via dit privacybeleid aan de hand van een aantal vragen zo transparant mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan. We hebben geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden en raden u aan de tijd te nemen om dit grondig door te nemen. 

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op onze website - celoproject.be.

Wie is verantwoordelijk voor dit privacybeleid?

Celo Projects, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Kruisheide 7, B-9255 Malderen. In deze voorwaarden wordt naar “Celo Projects” ook verwezen met “wij”. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres.

Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

Wij raden u aan ook het cookiebeleid aandachtig te lezen. Daarin staat welke cookies Celo Projects gebruikt en waarvoor.

Kunnen de voorwaarden veranderen?

Celo Projects kan het privacy- of cookiebeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt via deze website en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden tenzij anders aangegeven. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.  

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Waarom verzamelt Celo Projects uw persoonlijke gegevens?

Celo Projects verzamelt persoonlijke gegevens om betere diensten aan haar gebruikers te kunnen leveren en om juridische redenen.

We vinden het belangrijk de informatie en andere inhoud aan onze gebruikers aan te bieden, op de juiste plaats en het juiste moment. Daarom willen we onze gebruikers beter leren kennen aan de hand van een aantal persoonlijke gegevens, zodat we onze diensten waar mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van onze gebruikers. Verder kunnen we aan de hand van persoonlijke gegevens met u in contact treden.

Naast de doelstelling om een betere gebruikerservaring aan te bieden dienen wij de nodige informatie over te maken aan de overheid om boekhoudkundige redenen.  Hiervoor zal uw informatie, indien u klant of leverancier van Celo Projects bent, opgeslagen worden.

Op welke manier verzamelt Celo Projects uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die u aan ons meedeelt.

Om van bepaalde Celo Projects-diensten gebruik te kunnen maken, zal u persoonlijke informatie dienen in te brengen in een formulier. Wanneer u dit doet, vragen we u om een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, naam, telefoonnummer, e.d. Deze gegevens worden opgeslagen in uw Celo Projects-profiel. Na de registratie kunnen we ook om bijkomende informatie vragen welke ons kan helpen om nog meer aangepaste diensten te leveren.

Ook indien u zich bijvoorbeeld opgeeft voor een speciale actie of promotie, of deelneemt aan een wedstrijd, of in het kader van een programma uw stem uitbrengt, zal u gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens te geven.

Daarnaast zullen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen als u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als u een e-mail stuurt met vragen, beoordelingen of klachten over onze diensten over Celo Projects-dienst door een sms, e-mail of ander bericht te sturen, of een Celo Projects-evenement bezoekt.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van de Celo Projects-diensten.

We verzamelen gegevens over de Celo Projects-diensten die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt, zoals wanneer u een video op onze websites bekijkt. Op deze manier kunnen we de Celo Projects-diensten aanpassen in functie van uw noden en interesses, en beter begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt.

Dit gaat meer bepaald over:  

  • Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld welke artikels, video’s of andere content u heeft gelezen of bekeken, en of u helemaal tot het einde heeft gelezen of gekeken.
  • Apparaatgegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enzovoort. In de mate dit nuttig zou zijn voor het leveren van de relevante dienst, kunnen we hiermee ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.    

Celo Projects maakt hierbij onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie kan u hiervoor terecht op het cookiebeleid van Celo Projects.

Persoonlijke gegevens die we van derden verkrijgen.

Verder kunnen we de persoonlijke gegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. Celo Projects zal dit enkel doen voor zover deze gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze ook rechtmatig kan delen met ons. Indien nodig zal de Celo Projects ook uw expliciete toestemming vragen om deze gegevens te gebruiken.

Andere bronnen

Celo Projects-diensten zijn een dynamische en innovatieve omgeving, wat ook betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar een betere dienstverlening op uw maat. Dit kan ook inhouden dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we uw gegevens op een andere manier gaan verzamelen en/of willen gebruiken. Hierover zullen we altijd zo transparant mogelijk communiceren in dit privacybeleid.    

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonlijke gegevens?

Om de Celo Projects-diensten te kunnen verlenen

We gebruiken de persoonlijke gegevens in het algemeen voor het leveren en onderhouden van de Celo Projects-diensten. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld op de hoogte brengen van wijzigingen of een gepland onderhoud aan de Celo Projects-diensten, of uw feedback op onze diensten op de juiste manier verwerken. 

Om u te herkennen als Celo Projects-klant

Wanneer u de Celo Projects-diensten gebruikt via uw Celo Projects-profiel, passen we technologie toe die u als geregistreerde gebruiker herkent en onmiddellijk toegang verleent tot de betreffende dienst. Hierdoor moet je niet telkens opnieuw je inloggegevens opgeven wanneer u de betreffende Celo Projects-onlinedienst(en) bezoekt of uw abonnementen wenst te vernieuwen op de Celo Projects-website.

Om de Celo Projects-diensten te kunnen analyseren en verbeteren

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke Celo Projects-diensten en Celo Projects content interessant en bruikbaar zijn voor onze gebruikers. Door te weten wat u als gebruiker leest, bekijkt of gebruikt, kunnen we deze feedback gebruiken  om ons aanbod te verbeteren en relevanter te maken. In dat verband kunnen we u ook uitnodigen om deel te nemen aan een bevraging. Op die manier kunnen we onze Celo Projects-diensten en Celo Projects-content voortdurend verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen, om ons aanbod zo relevant mogelijk voor onze gebruikers te maken en te houden. 

Om de Celo Projects-diensten te kunnen personaliseren

Celo Projects streeft ernaar om voor iedere gebruiker de Celo Projects-diensten zo relevant mogelijk te maken. Door gegevens te gebruiken waaruit de vermoedelijke interesses van de gebruiker blijken, kan de Celo Projects aan een meer gepersonaliseerde dienstverlening werken. Op die manier zou de Celo Projects bijvoorbeeld aanbevelingen van content kunnen doen die bij uw profiel passen.

Om op de hoogte gehouden te worden van het producten- en dienstenaanbod van de Celo Projects

Celo Projects kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om met u te informeren over  nieuws, toekomstige acties of evenementen, promoties, nieuwe diensten, enzovoort. Wij zullen dit enkel doen indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U kan de Celo Projects ook laten weten als u niet langer wenst dat de Celo Projects u hierover contacteert. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via uw persoonlijke profielpagina.

Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen

Wij kunnen gegevens eveneens gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), en het handhaven van onze algemene gebruiksvoorwaarden, zowel in het belang van de Celo Projects als in dat van onze gebruikers.

Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen.

In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld: 

Leveranciers van Celo Projects

Om onze Celo Projects-diensten te leveren doen wij wel een beroep op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten, het uitvoeren van enquêtes, enzovoort. Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven in het kader van hun opdracht voor de Celo Projects toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. Celo Projects laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en eventueel gebruik van deze gegevens en informatie.  

Sociale media

Bepaalde Celo Projects-diensten bevatten sociale media–“knoppen” van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, enzovoort. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. Celo Projects heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacybeleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die door de Celo Projects worden verzameld

Autoriteiten

In bepaalde omstandigheden zullen wij uw gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en om aan te pakken of de rechten van de Celo Projects te beschermen.

Hoe kan u uw gegevens beheren en eventueel verwijderen?

Op elk moment kan u de persoonlijke gegevens die de Celo Projects over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Indien u over een Celo Projects profiel beschikt zal u zelf bepaalde persoonlijke gegevens kunnen wijzigen of verwijderen. In de andere gevallen kan u de Celo Projects contacteren door gebruik te maken van de contactgegevens die u hierboven terugvindt. Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

U heeft ook steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct markering-doeleinden.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Celo Projects vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Celo Projects laat ook geregeld audits uitvoeren op deze beveiligingsmaatregelen. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen. 

Update van deze privacyverklaring

Celo Projects zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.